FitPainFree-hana-toufarova-egoscue-akreditace-vzdelavani-lektor-fzioterapeut-cviceni-odstraneni-bolesti-zad-kycli-ramen-kolen-novametoda-brno-praha-flexibar-rehabilitacni-nacini-hluboky-stabilizacni-system

Vzdělání a certifikáty v oblasti sportu

 • Fit Pain Free (R) Master Trainer
 • diplom s mezinárodní platností: Aerobic Instructor, Fittness Instructor and Personal Trainer
 • trenér sportovního aerobiku
 • FLEXI-BAR Master Trainer
 • XCO Master Trainer
 • Aerobik pro děti
 • Balantes
 • Bodystyling
 • Thai-box
 • Step aerobic
 • Pilates
 • TRX
 • Train the Trainers

Další vzdělání a certifikáty

 • Menrotingový program
 • Inicio pro ženy 2017
 • členka spolku Minerva 21

Školitelka diplomů:

 • Fit Pain Free (R)
 • Instruktor aerobiku
 • Instruktor bodystylingu
 • Instruktor základních pohybových dovedností - specializace děti a mládež
 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy - specializace senioři
 • Overbally pro děti, mládež a dospělé
 • FLEXI-BAR Basic
 • FLEXI-BAR Toning
 • XCO-Trainer Basic
 • Aerobik pro děti
 • Tréninkové metody sportovního aerobiku a fitness týmů
 • Pojďte cvičit, pojďte si hrát (posilování  a strečink pro děti)
 • Základní tréninkové metody pro sportovní přípravu dětí
 • Říkadla, písničky a pohybové příběhy pro rozvoj pohybových schopností dětí 3-9 let

Organizátor

 • ME ve sportovním aerobiku a fitness týmech
 • soutěže Českého svazu aerobiku FISAF.cz na republikové úrovni
fitpainfree-logo-cviceni-egoscue-nopain-bezbolesti-bolestramen-bolestkycli-bolestkolen-hanatoufarova

Více o Haně Toufarové

 • Master Trainer cvičení Fit Pain Free v ČR

 • jediná školitelka FitPainFree v Evropě
 • Praxe v oboru více než 30 let

 • 2 roky studia učení dle P.Egoscue v San Diegu

Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR v rámci Národní soustavy kvalifikací

 • Autorizovaný zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace Instruktor aerobiku a Instruktor Bodystylingu
 • Člen týmu pro tvorbu profesních kvalifikací Instruktor sportovního aerobiku a Instruktor předsportovní přípravy dětí
 • Hodnotitel profesních kvalifikací Instruktor aerobiku a Instruktor Bodystylingu

Sportovní klub AEROBIK CENTRUM BRNO, z.s.

 • předseda, hlavní trenér a choreograf ve sportovním klubu AEROBIK CENTRUM BRNO, z.s.
 • trenérka mistrů a vicemistrů světa ve sportovním aer. a fitness týmech 2003, 2009, 2010, 2013
 • trenérka mistrů a vicemistrů Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech z let 2009, 2011, 2013
 • Ocenění Trenér roku 2004

 Český svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

 • vedoucí komise krajských vedoucích Českého svazu aerobiku
 • člen VV Českého svazu aerobiku
 • rozhodčí všech soutěží Českého svazu aerobiku
 • členka komise trenérů Českého svazu aerobiku
 • organizátorka soutěží v aerobiku na úrovni MČR  a ME
pain-free-rehabilitacni-cviceni-acfitness-hanatoufarova-brno-merhautova-rehabilitace-bolest-zad-kycli-ramen-egoscue

Školitelka

 • držitelka licence pro školení akreditovaná Ministerstvem školství ČR - Instruktor aerobiku, Instruktor bodystylingu, Instruktor základních pohybových dovedností - specializace děti a mládež, Instruktor zdravotní tělesné výchovy - specializace senioři
 • školitelka pro Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR
 • školitelka, metodik a hlavní garant projektu EU „Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji"

Publikace

 • TOUFAROVÁ, H. Netradiční metodické výstupy ve výuce sportovní gymnastiky na PdF MUv Brně. In: sborník Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno: PdF MU, 1996, s.106 — 107. ISBN 80−210−1480−6.
 • TOUFAROVÁ, H. Zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. In Aktuálne trendy v školskejtelesnej výchove na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998. s. 81–83.
 • TOUFAROVÁ, H. Využití aerobiku na 1. stupni základní školy. In K problematice zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni základní školy — sborník k řešení grantového projektu MŠMT ČR. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998, s. 36–38.
 • TOUFAROVÁ, H. Imaginace a tělesná výchova. In: ČAČKA, O. a kol. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: DOPLNĚK, 1999, 213–215. ISBN 80−7239−034−1.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro nejmenší. CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2000.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX, 2001. ISBN 80−85783−35−5.
 • TOUFAROVÁ, H. Posouzení energetické náročnosti aerobiku u dětí ve věku 8 –11 let pomocí Kenzova kalorimetru. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001.
 • TOUFAROVÁ, H. Skotačíme na bublinách (overbally pro děti). Brno, 2003.
 • TOUFAROVÁ, H. Začalo to Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Ostrava: Ragtime Records 2003.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi PLUS. Olomouc: HANEX, 2003. ISBN 80-85783-42-8.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro děti na 1. stupni ZŠ. E-learningový texu v rámci projektu University Palackého Olomouc. 2007.
 • TOUFAROVÁ, H. Říkadla k dětskému aerobiku. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022–6.

Granty

 • Spolupracovník grantového projektu MŠMT ČR: Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně základní školy. RS 97 091.
 • Projektový manažer projektu hrazeného z GG OPVK JMK - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji, č.projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0052

          Metodické materiály k projektu:

                 Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel

                 Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček

                 Výuka základních kroků aerobiku pomocí  motivačního názvosloví

Publikace

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−2.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik (nejen) do školy. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−9.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (podzimní aktualizace). Praha: RAABE, 2008.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (zimní aktualizace). CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2008.
 • TOUFAROVÁ, H. Fit děti - DVD pro širokou veřejnost FISAF FITNESS COLLECTION. Praha: 2010.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí motivačního názvosloví. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.

PODÍVEJTE SE

na pořad o Libě Placzek, od které jsem se v USA učila metodu FitPainFree

Shlédnout video →